Uczelnie facebook Studia Podyplomowe - Wycena nieruchomości

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wycena nieruchomości

Fot. http://www.freedigitalphotos.net


Pracę rzeczoznawcy majątkowego, a konkretnie specjalisty w zakresie wyceny nieruchomości, najtrafniej charakteryzują trzy określenia: atrakcyjna, przyszłościowa i opłacalna. Być może dlatego, coraz więcej osób decyduje się na studia podyplomowe na tym właśnie kierunku .

Jak (i po co) wyceniamy nieruchomościPo bliższym przyjrzeniu się zawodowi jakim jest wycena nieruchomości, okazuje się, że jest to działalność nie tylko popularna, ale również, na rynku przydatna. Zakres pracy tego typu rzeczoznawcy obejmuje dogłębne zapoznanie się z przedmiotem wyceny, porządną analizę danych i w końcu, sporządzenie tak zwanego operatu szacunkowego. Operat zawiera dokładny opis nieruchomości, jej zdjęcia oraz metody wyceny. Im nieruchomość większa, tym opis obszerniejszy, dlatego nie tylko sprawne oko, ale również pióro, jest w tym zawodzie atutem.

Popularność tej usługi najlepiej odzwierciedlają poniższe punkty.

Rodzaje nieruchomości poddawane wycenie:
• przemysłowe
• komercyjne
• magazynowe
• produkcyjne
• wypoczynkowe
• budynki i lokale mieszkalne

Cele wyceny:
• sprzedaż
• ubezpieczenia i odszkodowania
• sprawozdania finansowe
• zabezpieczenie kredytów bankowych czy przeprowadzanie egzekucji
• aktualizacja opłat i ustalenie czynszu
• inne, indywidualne potrzeby zlecającego

Instytucje zatrudniające rzeczoznawców majątkowych:
• firmy i osoby prywatne
• banki
• ubezpieczalnie
• sądy
• agencje obrotu nieruchomościami
• wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy

Egzamin państwowyDziałalność specjalisty w zakresie wyceny nieruchomości jest jedną z tych, na których wykonywanie należy otrzymać zgodę państwowej komisji kwalifikacyjnej. W tym celu, absolwent podyplomowych studiów na kierunku „wycena nieruchomości”, musi podejść do egzaminu, którego pozytywne zaliczenie skutkuje otrzymaniem uprawnień zawodowych.

Brzmi zniechęcająco, na szczęście uczelnie oferujące tego typu studia, swoich podopiecznych przygotowują głównie pod kątem wspomnianego egzaminu.

ProgramSkłada się na niego 288 godzin zajęć. Między innymi ze względu na wymagany egzamin dla uzyskania uprawnień zawodowych, program studiów, realizowany jest na podstawie minimum wymaganego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Obejmuje on przedmioty z zakresu:

1. Podstawy wiedzy prawnej
2. Podstawy wiedzy ekonomicznej
3. Podstawy wiedzy technicznej
4. Rzeczoznawstwo majątkowe
5. Wycena nieruchomości
6. Umiejętności interdyscyplinarne, czyli

a. pośrednictwo
b. zarządzanie nieruchomościami
c. doradztwo
d. marketing i psychologia w sztuce argumentacji

Adresat studiówStudia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości adresowane są przede wszystkim do osób już czynnych zawodowo, spełniających się na rynku nieruchomości, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Dlatego też, tok i struktura studium zorganizowane są tak, aby umożliwić uczestnikom efektywne łączenie obowiązków zawodowych z nauką, która trwa około roku i zwieńczona jest egzaminem.

red. Aleksandra Ćwik

Data publikacji: 15.05.2017

kierunki studiów – artykuły