Uniwersytet Wrocławski - Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie - Studia podyplomowe - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 

MATURA STUDIA I i II STOPNIA STUDIA PODYPLOMOWE MBA STUDIA ZA GRANICĄ STUDIA ON-LINE STUDIA PO ANGIELSKU SZKOŁY POLICEALNE SZKOŁY JĘZYKOWE PRACA DLA STUDENTÓW

 Wrocławarrow

 Inne uczelnie w regioniearrow

Dolnośląska Szkoła Wyższa
mail

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9

telefon

tel.: 71 358 27 12, 71 358 27 38 (Dział Nauczania)

fax.: 71 358 27 14 (Rektorat)

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Akademia tutorów     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/akademia-tutorow/ target=_blank>Akademia tutorów</a>

Arteterapia     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/arteterapia/ target=_blank>Arteterapia</a>

Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/calozyciowe-poradnictwo-edukacyjno-zawodowe/ target=_blank>Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe</a>

Diagnoza i terapia problemów rodziny     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/diagnoza-i-terapia-problemow-rodziny/ target=_blank>Diagnoza i terapia problemów rodziny</a>

Edukacja dla bezpieczeństwa     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-dla-bezpieczenstwa/ target=_blank>Edukacja dla bezpieczeństwa </a>

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/ target=_blank>Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna</a>

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/ target=_blank>Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną</a>

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna-z-przygotowaniem-pedagogicznym/ target=_blank>Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym</a>

Gimnastyka korekcyjna     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/gimnastyka-korekcyjna/ target=_blank>Gimnastyka korekcyjna</a>

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/jezyk-angielski-w-wychowaniu-przedszkolnym-i-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej/ target=_blank>Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej</a>

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/zintegrowane-ksztalcenie-przedmiotowo-jezykowe-typu-clil/ target=_blank>Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL</a> - <font color=red>nowość </font>

Logopedia     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/logopedia/ target=_blank>Logopedia</a>

Mediator szkolny     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/mediator-szkolny/ target=_blank>Mediator szkolny</a>

Metoda projektu w edukacji i socjoterapii     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/metoda-projektu-w-edukacji-i-socjoterapii/ target=_blank>Metoda projektu w edukacji i socjoterapii</a>

Opiekun osoby starszej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/opiekun-osoby-starszej/ target=_blank>Opiekun osoby starszej</a>

Organizacja i zarządzanie oświatą     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata/ target=_blank>Organizacja i zarządzanie oświatą</a>

Organizacja pomocy społecznej - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/organizacja-pomocy-spolecznej/ target=_blank>Organizacja pomocy społecznej</a> - <font color=red>nowość </font>

pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji - nowość     pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji - <font color=red>nowość </font>

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/ target=_blank>Pomoc psychologiczno-pedagogiczna</a> - <font color=red>nowość </font>

Poradnictwo międzykulturowe - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/poradnictwo-miedzykulturowe/ target=_blank>Poradnictwo międzykulturowe</a> - <font color=red>nowość </font>

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/poradnictwo-psychologiczno-pedagogiczne/ target=_blank>Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne</a>

Poradnictwo rodzinne - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/poradnictwo-rodzinne/ target=_blank>Poradnictwo rodzinne</a> - <font color=red>nowość </font>

Profilaktyka i terapia uzależnień     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/profilaktyka-i-terapia-uzaleznien/ target=_blank>Profilaktyka i terapia uzależnień</a>

Przygotowanie pedagogiczne     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/przygotowanie-pedagogiczne/ target=_blank>Przygotowanie pedagogiczne</a>

Psychomotoryka     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/psychomotoryka/ target=_blank>Psychomotoryka</a>

Resocjalizacja     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/resocjalizacja/ target=_blank>Resocjalizacja</a>

Socjoterapia     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/socjoterapia/ target=_blank>Socjoterapia</a>

Surdopedagogika     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/surdopedagogika/ target=_blank>Surdopedagogika</a>

Terapia pedagogiczna     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/terapia-pedagogiczna/ target=_blank>Terapia pedagogiczna</a>

Terapia zajęciowa     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/terapia-zajeciowa/ target=_blank>Terapia zajęciowa</a>

Tyflopedagogika     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/tyflopedagogika/ target=_blank>Tyflopedagogika</a>

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wczesna-interwencja-i-wspomaganie-rozwoju-malego-dziecka/ target=_blank>Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka</a>

Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/administracja-publiczna-w-polsce-i-w-unii-europejskiej/ target=_blank>Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej</a>

Administracja i przedsiębiorczość w kulturze     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/administracja-i-przedsiebiorczosc-w-kulturze/ target=_blank>Administracja i przedsiębiorczość w kulturze</a>

Animacja 3D i efekty specjalne w mediach     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/animacja-3d-i-efekty-specjalne-w-mediach/ target=_blank>Animacja 3D i efekty specjalne w mediach</a>

Bezpieczeństwo i higiena pracy     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/ target=_blank>Bezpieczeństwo i higiena pracy</a>

Dziennikarstwo sportowe     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/dziennikarstwo-sportowe/ target=_blank>Dziennikarstwo sportowe</a>

Dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/dyrektor-nowoczesnej-szkoly-komunikacja-wizerunek-coaching/ target=_blank>Dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching</a>

Emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/emisja-glosu-dla-dziennikarzy-i-nauczycieli/ target=_blank>Emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli</a>

Etyka i filozofia     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/etyka-i-filozofia/ target=_blank>Etyka i filozofia</a>

Fotografia i film w multimediach     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/fotografia-i-film-w-multimediach/ target=_blank>Fotografia i film w multimediach</a>

Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/komunikacja-i-public-relations-w-samorzadzie-i-administracji-panstwowej/ target=_blank>Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej</a>

Komunikacja w biznesie     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/komunikacja-w-biznesie/ target=_blank>Komunikacja w biznesie</a>

Kultura Indii i Tybetu     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/kultura-indii-i-tybetu/ target=_blank>Kultura Indii i Tybetu</a>

Realizacja filmowa i telewizyjna     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/realizacja-filmowa-i-telewizyjna/ target=_blank>Realizacja filmowa i telewizyjna</a>

Sztuka dyplomacji     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/sztuka-dyplomacji/ target=_blank>Sztuka dyplomacji</a>

Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/sztuka-wizazu-z-kreowaniem-wizerunku/ target=_blank>Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku</a> - <font color=red>nowość </font>

Trener w administracji     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/trener-w-administracji/ target=_blank>Trener w administracji</a>

Zarządzanie kryzysowe     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/zarzadzanie-kryzysowe/ target=_blank>Zarządzanie kryzysowe</a>

Zarządzanie projektami i ewaluacja     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/zarzadzanie-projektami-i-ewaluacja/ target=_blank>Zarządzanie projektami i ewaluacja</a>

Zarządzanie w kulturze     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/zarzadzanie-w-kulturze/ target=_blank>Zarządzanie w kulturze</a>

Systemy informacji geograficznej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-technicznych/systemy-informacji-geograficznej/ target=_blank>Systemy informacji geograficznej</a>

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/ target=_blank>Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Logopedia ogólna (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/logopedia-ogolna/ target=_blank>Logopedia ogólna</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/przedsiebiorczosc-i-zarzadzanie-mala-firma-ekologiczno-turystyczna/ target=_blank>Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Przygotowanie pedagogiczne (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/przygotowanie-pedagogiczne/ target=_blank>Przygotowanie pedagogiczne</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/pedagogika-resocjalizacyjna-i-socjoterapia/ target=_blank>Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/zarzadzanie-projektami-kulturalno-oswiatowymi/ target=_blank>Zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Zarządzanie w oświacie (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/zarzadzanie-w-oswiacie/ target=_blank>Zarządzanie w oświacie</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
mail

50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Krakowska 56-62, Budynek A, pok. 101 ( I piętro)

telefon

tel.: (71) 37 72 128, (71) 37 72 135

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Zastosowanie języka angielskiego w biznesie i gospodarce     Zastosowanie języka angielskiego w biznesie i gospodarce

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami psychologii zarządzania     Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami psychologii zarządzania

Zarządzanie w logistyce     Zarządzanie w logistyce

Zarządzanie w administracji     Zarządzanie w administracji

Zarządzanie sprzedażą     Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie nieruchomościami     Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie kryzysowe     Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie jakością     Zarządzanie jakością

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy     Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Trener biznesu z elementami coachingu     Trener biznesu z elementami coachingu

Translatoryka (j. angielski) - NOWOŚĆ     Translatoryka (j. angielski) - <b>NOWOŚĆ</b>

Rachunkowość     Rachunkowość

Public relations z elementami psychologii zarządzania     Public relations z elementami psychologii zarządzania

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami     Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Mediator     Mediator

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna     Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Zarządzanie oświatą     Zarządzanie oświatą

Resocjalizacja i socjoterapia     Resocjalizacja i socjoterapia

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii     Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Podyplomowe studia pedagogiczne     Podyplomowe studia pedagogiczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Oligofrenopedagogika     Oligofrenopedagogika

Nadzór pedagogiczny     Nadzór pedagogiczny

Turystyki i hotelarstwo dla nauczycieli     Turystyki i hotelarstwo dla nauczycieli

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym - NOWOŚĆ     Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym - <b>NOWOŚĆ</b>

Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli     Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli

Doradca zawodowy     Doradca zawodowy

Zarządzanie w służbie zdrowia     Zarządzanie w służbie zdrowia

Opiekun osób starszych – NOWOŚĆ     Opiekun osób starszych – <b>NOWOŚĆ</b>

Asystent rodzinny – NOWOŚĆ     Asystent rodzinny – <b>NOWOŚĆ</b>

Szkoła trenerów – NOWOŚĆ     Szkoła trenerów – <b>NOWOŚĆ</b>

Poradnictwo w psychodietetyce – NOWOŚĆ     Poradnictwo w psychodietetyce – <b>NOWOŚĆ</b>

Psychoterapia – NOWOŚĆ     Psychoterapia – <b>NOWOŚĆ </b>

Logopedia – NOWOŚĆ     Logopedia – <b>NOWOŚĆ </b>

Profesjonalny Inwestor – NOWOŚĆ     Profesjonalny Inwestor – <b>NOWOŚĆ </b>

Zastosowanie technik multimedialnych i poligraficznych – NOWOŚĆ     Zastosowanie technik multimedialnych i poligraficznych – <b>NOWOŚĆ </b>

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

Społeczna Akademia Nauk - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny <br>w Bolesławcu
mail

59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie

ul. Słowackiego 2

telefon

tel.: 75 732 22 70, 500 644 508, 500 644 508

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy     Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami     Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Przygotowanie pedagogiczne     Przygotowanie pedagogiczne

Wycena nieruchomości     Wycena nieruchomości

Zarządzanie kryzysowe     Zarządzanie kryzysowe

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Filologia Germańska: Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego     Filologia Germańska: Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego

Filologia germańska: Tłumaczenia Specjalistyczne i Narzędzia Komputerowe     Filologia germańska: Tłumaczenia Specjalistyczne i Narzędzia Komputerowe

Filologia Germańska: Wirtschaftsdeutsch     Filologia Germańska: Wirtschaftsdeutsch

Informatyka: Aplikacje Internetowe     Informatyka: Aplikacje Internetowe

Informatyka: Grafika komputerowa     Informatyka: Grafika komputerowa

Informatyka: inżynieria oprogramowania - bazy danych     Informatyka: inżynieria oprogramowania - bazy danych

Informatyka: inżynieria oprogramowania - programowanie     Informatyka: inżynieria oprogramowania - programowanie

Informatyka: Systemy i Sieci komputerowe     Informatyka: Systemy i Sieci komputerowe

Kursy Informatyczne: Akademia Cisco     Kursy Informatyczne: Akademia Cisco

Kursy informatyczne: Kurs Fluke Networks     Kursy informatyczne: Kurs Fluke Networks

Kursy informatyczne: kurs grafiki komputerowej     Kursy informatyczne: kurs grafiki komputerowej

Kursy informatyczne: Kurs Projektowania Internetowych Stron WWW     Kursy informatyczne: Kurs Projektowania Internetowych Stron WWW

Turystyka: Organizacja w turystyce i hotelarstwie     Turystyka: Organizacja w  turystyce i hotelarstwie

Tyrystyka: Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji     Tyrystyka: Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

R E K L A M A

1 2 Następna

Dyplomowe Podyplomowe

Studia On-Line szukaj

WYSZUKAJ UCZELNIĘ PO LITERACH

A B C D E G I K L Ł M N O P R S T U V W Z

R E K L A M A

OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW

17.04.2014 - Malarz, Niemcy (Stuttgart)
Agencja Zatrudnienia Factory 600, nr rej. 6849

17.04.2014 - Pracownik Działu Marketingu/Reklamy (Bydgoszcz)
AM Agencja Marketingowa

17.04.2014 - PRACOWNIK PRODUKCJI DRZEWNEJ Z JEZYKIEM NIEMIECKIM – od 22.04.2014 (Warszawa)
WINCKLER PERSONAL

17.04.2014 - Asystent Konstruktora (okolice Stuttgartu)
GD Profesja

16.04.2014 - Pracownik obiektu wypoczynkowego (Warszawa)
Interimax

FORUM

Buffyzapytanie
Re: Na pewno możesz, ale nie wiem, czy w twoim wypadku nie będzie różnic programowych do zaliczenia.

Maeghankulturoznawstwo dalej?
Re: Podyplomowo tak, o ile masz czas i pieniądze (czytaj pracę). Podobają mi się aktualne kierunki podyplomowe na kulturoznawskie, np. [..]

Urszula_78podyplomowe na prawie coś dają?
Re: Prawo zawsze ma sens, o ile masz pracę albo chociaż widoki na pracę w administracji lub na jakimś państwowym stanowisku. Prawo zaw [..]

Kerenamarketing podyplomowy
Re: A przydały Wam się na coś te studia? Sama sie zastanawiam nad podyplomowym marketingiem, ale nie wiem, czy jest sens w to inwestowa [..]

Tildalogistyka kraków
Re: W Krakowie znajdziesz studia podyplomowe na kierunku logistyka na WSZiB, w Jańskim, WSE i KSB. Tyle wiem na pewno, chociaż jest tyle [..]

Google+

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Nowe studia 2013/2014 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Nowe studia 2013/2014 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
Chcesz zostać aktorem ? Przygotujemy Cię do tego.

Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę … czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?

Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę … czyli  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?
Ile razy zastanawialiście się, co chcecie robić w przyszłości?

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak napisać list motywacyjny?

Jak napisać list motywacyjny?

Dobre CV to połowa sukcesu. Drugą połową jest list motywacyjny. O c ...

więcej

Studia we Włoszech

Studia we Włoszech

Włochy. To tu zaczęła się historia europejskich uniwersytetów, to t ...

więcej

Certyfikat języka japońskiego – Nihongo Nouryoku Shiken N5

Certyfikat języka japońskiego – Nihongo Nouryoku Shiken N5

Jeżeli rozpocząłeś naukę języka japońskiego, opanowałeś trudne podstawy ...

więcej

ROZRYWKA

Premiery kinowe

Niesamowity Spider-Man 2 (2014)

Niesamowity Spider-Man 2 (2014)

Reżyser: Marc Webb

Rodzaj filmu: Akcja, Sci-Fi

Obsada: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Paul Giamatti

Premiera: 25.04.2014

Inna kobieta (2014)

Inna kobieta (2014)

Reżyser: Nick Cassavetes

Rodzaj filmu: Komedia

Obsada: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau, Taylor Kinney

Premiera: 25.04.2014

Camille Claudel, 1915 (2013)

Camille Claudel, 1915 (2013)

Reżyser: Bruno Dumont

Rodzaj filmu: Biograficzny, Dramat

Obsada: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Robert Leroy, Emmanuel Kauffman, Marion Keller

Premiera: 25.04.2014

Oh Boy! (2012)

Oh Boy! (2012)

Reżyser: Jan Ole Gerster

Rodzaj filmu: Dramat, Komedia

Obsada: Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike Kempter, Justus von Dohnányi, Michael Gwisdek

Premiera: 25.04.2014

Koncerty Warszawa Poznań Łódź Kraków Gdańsk Wrocław

19-04-2014 - The Cashed & Spaceman, Wrocław (Motocycle Easy Rider)

19-04-2014 - Ostróda Reggae Festival Promo Tour 2014, Sopot (Sfinks 700)

20-04-2014 - Wielkanocne Spotkanie z Jazzem Tradycyjnym, Warszawa (Barometr klub & drink bar)

20-04-2014 - One Burning Match, Host Human Body, Void Forger, Wrocław (CRK "Utopia")

20-04-2014 - Niedzielne Spotkania z Jazzem Tradycyjnym, Warszawa (Barometr klub & drink bar)

21-04-2014 - Conquering Lion, Wrocław (Klub Muzyczny Łykend)

22-04-2014 - Slalom (B.Tyciński / B.Weber / H.Zemler), Warszawa (Pardon To Tu)

22-04-2014 - Cut Copy, Warszawa (Basen)

22-04-2014 - And So I Watch You From Afar, Poznań (Pod Minogą Klub)

ROZRYWKA

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

formularz kontaktowy