Dolnośląska Szkoła Wyższa - Studia podyplomowe - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 

MATURA STUDIA I i II STOPNIA STUDIA PODYPLOMOWE MBA STUDIA ZA GRANICĄ STUDIA ON-LINE STUDIA PO ANGIELSKU SZKOŁY POLICEALNE SZKOŁY JĘZYKOWE PRACA DLA STUDENTÓW

 Wrocławarrow

Dolnośląska Szkoła Wyższa
mail

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9

telefon

tel.: 71 358 27 12, 71 358 27 38 (Dział Nauczania)

fax.: 71 358 27 14 (Rektorat)

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Akademia tutorów     Akademia tutorów

Arteterapia     Arteterapia

Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe     Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe

Diagnoza i terapia problemów rodziny     Diagnoza i terapia problemów rodziny

Edukacja dla bezpieczeństwa     Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna     Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną     Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym     Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym

Gimnastyka korekcyjna     Gimnastyka korekcyjna

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej     Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL - nowość     Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL - nowość

Logopedia     Logopedia

Mediator szkolny     Mediator szkolny

Metoda projektu w edukacji i socjoterapii     Metoda projektu w edukacji i socjoterapii

Opiekun osoby starszej     Opiekun osoby starszej

Organizacja i zarządzanie oświatą     Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja pomocy społecznej - nowość     Organizacja pomocy społecznej - nowość

pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji - nowość     pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji - nowość

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nowość     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nowość

Poradnictwo międzykulturowe - nowość     Poradnictwo międzykulturowe - nowość

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne     Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Poradnictwo rodzinne - nowość     Poradnictwo rodzinne - nowość

Profilaktyka i terapia uzależnień     Profilaktyka i terapia uzależnień

Przygotowanie pedagogiczne     Przygotowanie pedagogiczne

Psychomotoryka     Psychomotoryka

Resocjalizacja     Resocjalizacja

Socjoterapia     Socjoterapia

Surdopedagogika     Surdopedagogika

Terapia pedagogiczna     Terapia pedagogiczna

Terapia zajęciowa     Terapia zajęciowa

Tyflopedagogika     Tyflopedagogika

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka     Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej     Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej

Administracja i przedsiębiorczość w kulturze     Administracja i przedsiębiorczość w kulturze

Animacja 3D i efekty specjalne w mediach     Animacja 3D i efekty specjalne w mediach

Bezpieczeństwo i higiena pracy     Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dziennikarstwo sportowe     Dziennikarstwo sportowe

Dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching     Dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching

Emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli     Emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli

Etyka i filozofia     Etyka i filozofia

Fotografia i film w multimediach     Fotografia i film w multimediach

Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej     Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej

Komunikacja w biznesie     Komunikacja w biznesie

Kultura Indii i Tybetu     Kultura Indii i Tybetu

Realizacja filmowa i telewizyjna     Realizacja filmowa i telewizyjna

Sztuka dyplomacji     Sztuka dyplomacji

Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku - nowość     Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku - nowość

Trener w administracji     Trener w administracji

Zarządzanie kryzysowe     Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie projektami i ewaluacja     Zarządzanie projektami i ewaluacja

Zarządzanie w kulturze     Zarządzanie w kulturze

Systemy informacji geograficznej     Systemy informacji geograficznej

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Logopedia ogólna (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     Logopedia ogólna (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Przygotowanie pedagogiczne (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     Przygotowanie pedagogiczne (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     Zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Zarządzanie w oświacie (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     Zarządzanie w oświacie (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

Warto wiedzieć

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. (Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013).

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi.

Posiadamy uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

 

Nasze osiągnięcia

 • najlepsze w Polsce programy studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • jesteśmy pierwszą i jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku – potwierdzają to notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. Perspektywy i Rzeczpospolita 2012 r.
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
 • dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułu doktora honoris causa – pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich
 • zostaliśmy nagrodzeni Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów w konkursie organizowanym przez Business Center Club
 • legitymujemy się Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznawanym uczelniom: zapewniającym odpowiednie warunki studiowania, tworzącym perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwalającym realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności
 • posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej
 • zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym prawie 40 międzynarodowych
 • łącznie w konferencjach naukowych zorganizowanych przez DSW wzięło udział ponad 9500 uczestników, w tym ponad 1000 z zagranicy
 •  

  Co nas wyróżnia?

 • uczelnia istnieje od czerwca 1997 r. (16 lat!)
 • w DSW studiuje ponad 7 tys. studentów
 • studia w DSW do tej pory ukończyło ponad 19 tysięcy absolwentów
 • założycielem DSW jest wiarygodny podmiot, szczycące się bogatą tradycją, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • dwa wydziały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za programy studiów, zgodne z wymogami rynku pracy. Wydział Nauk Pedagogicznych za najlepszy program w Polsce na kierunku pedagogika, a Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa wyróżniony za program na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • blisko 20 razy instytucje nadzorujące oceniły pozytywnie naszą działalność i prowadzone przez nas kierunki studiów
 • pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika i pedagogika specjalna
 • zdobyliśmy zaufanie Unii Europejskiej, z której na podwyższanie standardów kształcenia oraz działalność badawczo-naukową pozyskaliśmy fundusze na łączną kwotę 20 milionów złotych
 •  

  Międzynarodowy charakter studiów

  DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Umożliwia odbycie części studiów w ośrodkach partnerskich DSW, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udział w programach i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych. Studenci biorący udział w programie ERASMUS otrzymali stypendia w wysokości: 417 740 EUR.

  Studentom proponujemy:

 • wyjazdy zagranicę w ramach programu Erasmus na okres od 3 do 12 miesięcy do jednej z 70 uczelni partnerskich w 25 krajach europejskich
 • udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, jak np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM
 • studia w języku angielskim na kierunku:
  – pedagogika na specjalnościach: Cultural Animation and Museum Studies studia I stopnia (licencjackie), Culture and Education studia II stopnia (magisterskie)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnościach: Interactive Media & Computer Mediated Communictaion studia I stopnia (licencjackie), 3D Animation and Visual Effects studia I stopnia (licencjackie)
 • studia semestralne w języku angielskim:
  – Education and Contemporary Culture
  – Security Studies: National and International Dimension
  – Digital Media & Computer Mediated Communication
 • wyjazdy do partnerskich uczelni w USA na jeden semestr
 • możliwość udziału w wyjątkowych zajęciach prowadzonych przez amerykańskich i europejskich uczonych bez opuszczania Wrocławia
 • udział w międzynarodowych szkołach letnich, które oferują zajęcia z szeroko rozumianej humanistyki, w zależności od typu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
 •  

  Rekrutacja

  Terminy rekrutacji

  Rekrutacja letnia: od 15 maja do 15 października 2013

  Rekrutacja zimowa: od 15 grudnia 2013 do 28 lutego 2014

  Wymagane czynności

  Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów należy:

  1. zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

  2. wybrać odpowiednią ofertę studiów studiów podyplomowych,

  3. wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy (jeśli są generowane przez system IRK),

  4. wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,

  5. podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  Studia podyplomowe:

  a) kserokopia dyplomu studiów I. lub II. stopnia (wg wymagań danej oferty),
  b) kserokopia dowodu osobistego,
  c) 2 fotografie
  *oryginały dokumentów do wglądu

  6. wnieść opłatę rekrutacyjną w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów (numer konta zostanie podany po rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata).

  7. Wymogi dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej

  Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego, czyli:

  Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

  Uwagi techniczne:

  Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
  Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
  Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
  Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm*2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje.
  Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnie razem z pozostałymi dokumentami.


  * W przypadku dostarczania dokumentów drogą pocztową Kandydat przesyła oryginały dokumentów. Dokumenty te zostaną mu odesłane po przyjęciu na listę Kandydatów przez Komisje Rekrutacyjne lub będą mogli odebrać je osobiście.

  Zaloguj się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

   

  Opłaty za studia podyplomowe

  1. Opłata wpisowa (rekrutacyjna) – 100 zł

  2. Słuchacze studiów podyplomowych mogą wnosić opłaty czesnego wybierając jedną z dwóch możliwości:

  - opłata semestralna płatna do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego dany semestr,

  - opłata miesięczna płatna do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym rozpoczną się zajęcia:

  dla studiów 2- semestralnych jest to 10 rat,
  dla studiów 3-semestralnych jest to 15 rat,
  dla studiów 4-semestralnych jest to 20 rat,
  dla studiów 3-semestralnych realizowanych w rok akademicki jest to 10 rat.

   

  arrow_left Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa arrow_right

  Dyplomowe Podyplomowe

  Studia On-Line szukaj

  WYSZUKAJ UCZELNIĘ PO LITERACH

  A B C D E G I K L Ł M N O P R S T U V W Z

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2014 2013 2012 2011 2010 2009

  48.4kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  41studia wojskowe: logistyka - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  35.2studia wojskowe: chemia - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  31.08Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  28.6Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

  więcej

  R E K L A M A

  OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW

  26.04.2015 - Zatrudnimy do szycia akcesoriów dla dzieci (Wrocław)
  Faerie Tulations

  26.04.2015 - Pracownik kuchni Pizza Station ul. Obornicka (Wrocław)
  Pizza Station

  25.04.2015 - Studencie! Praca dla Ciebie w Biurze Obsługi - nawet 2600 netto! (Bydgoszcz)
  COB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A

  25.04.2015 - Wykładanie towaru (Leszno)
  ISSP Sp. z o.o.

  25.04.2015 - Pracownik Produkcji sucharki (Wrocław)
  ISSP Sp. z o.o.

  FORUM

  klara88Zarządzanie i marketing w kulturze - Akademia Ignatianum
  Witam, czy ktoś się może orientuje nt. studiów podyplomowych z tego kierunku? Znalazłam na Ignatianum w Krakowie i zastanawiam się, czy [..]

  Buffyzapytanie
  Re: Na pewno możesz, ale nie wiem, czy w twoim wypadku nie będzie różnic programowych do zaliczenia.

  Maeghankulturoznawstwo dalej?
  Re: Podyplomowo tak, o ile masz czas i pieniądze (czytaj pracę). Podobają mi się aktualne kierunki podyplomowe na kulturoznawskie, np. Animator [..]

  Urszula_78podyplomowe na prawie coś dają?
  Re: Prawo zawsze ma sens, o ile masz pracę albo chociaż widoki na pracę w administracji lub na jakimś państwowym stanowisku. Prawo zawsze się [..]

  Kerenamarketing podyplomowy
  Re: A przydały Wam się na coś te studia? Sama sie zastanawiam nad podyplomowym marketingiem, ale nie wiem, czy jest sens w to inwestować...

  Google+

  POLECAMY UCZELNIE

  AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

  Nowe studia 2013/2014 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

  Nowe studia 2013/2014 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
  Chcesz zostać aktorem ? Przygotujemy Cię do tego.

  Pierwsze studia dualne na Dolnym Śląsku w MWSLiT!

  Pierwsze studia dualne na Dolnym Śląsku w MWSLiT!
  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oferuje swoim studentom pierwsze na Dolnym Śląsku studia dualne.

  Informatyk : Trzy kroki do kariery

  Informatyk : Trzy kroki do kariery
  Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Kontroferta – jakie działania podjąć?

  Kontroferta – jakie działania podjąć?

  Nierzadko po pewnym czasie pracy u jednego pracodawcy dostajemy ...

  więcej

  Studia w Hiszpanii

  Studia w Hiszpanii

  Studiując w Hiszpanii, poznajesz nie tylko bogatą kulturę tego kr ...

  więcej

  Język francuski - TCF ( B2)

  Język francuski - TCF ( B2)

  Uczysz się francuskiego od pewnego czasu i nie wiesz, na jakim poziomie ...

  więcej

  ROZRYWKA

  Premiery kinowe

  Saga Wikingów

  Saga Wikingów

  Reżyser: Claudio Fäh

  Rodzaj filmu: Przygodowy

  Obsada:

  Premiera: 01.05.2015

  Poskromić playboya

  Poskromić playboya

  Reżyser: Jennifer Finnigan, Jonathan Silverman

  Rodzaj filmu: Komedia

  Obsada:

  Premiera: 01.05.2015

  Ups! Arka odpłynęła

  Ups! Arka odpłynęła

  Reżyser: Toby Genkel

  Rodzaj filmu: Animacja

  Obsada:

  Premiera: 01.05.2015

  Księga życia

  Księga życia

  Reżyser: Jorge R. Gutierrez

  Rodzaj filmu: Animacja, Fantasy, Przygodowy

  Obsada:

  Premiera: 01.05.2015

  Koncerty Warszawa Poznań Łódź Kraków Gdańsk Wrocław

  28-04-2015 - Kroke: Ten, Poznań (Blue Note Jazz Club)

  28-04-2015 - Fenster, Poznań (Pod Minogą Klub)

  28-04-2015 - Michał Łanuszka: Łanuszka/Cohen, Wrocław (Stary Klasztor)

  28-04-2015 - JazzArt: Joe Lovano Village Rhythm Band, Katowice (NOSPR Katowice)

  28-04-2015 - The Brains, Warszawa (Hydrozagadka)

  28-04-2015 - Multimedialne Widowisko Muzyczne - SYMPHONICA, Wrocław (Hala Stulecia)

  28-04-2015 - Symphonica, Wrocław (Hala Stulecia)

  28-04-2015 - F.O.U.R.S Collective, Wrocław (Vertigo Jazz Club)

  28-04-2015 - Światowid Klasycznie - Arcydzieła muzyki poważnej, Wrocław (ODT "Światowid")

  ROZRYWKA

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.