Dolnośląska Szkoła Wyższa - Studia podyplomowe - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

 

MATURA STUDIA I i II STOPNIA STUDIA PODYPLOMOWE MBA STUDIA ZA GRANICĄ STUDIA ON-LINE STUDIA PO ANGIELSKU SZKOŁY POLICEALNE SZKOŁY JĘZYKOWE PRACA DLA STUDENTÓW

 Wrocławarrow

Dolnośląska Szkoła Wyższa
mail

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9

telefon

tel.: 71 358 27 12, 71 358 27 38 (Dział Nauczania)

fax.: 71 358 27 14 (Rektorat)

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Akademia tutorów     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/akademia-tutorow/ target=_blank>Akademia tutorów</a>

Arteterapia     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/arteterapia/ target=_blank>Arteterapia</a>

Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/calozyciowe-poradnictwo-edukacyjno-zawodowe/ target=_blank>Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe</a>

Diagnoza i terapia problemów rodziny     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/diagnoza-i-terapia-problemow-rodziny/ target=_blank>Diagnoza i terapia problemów rodziny</a>

Edukacja dla bezpieczeństwa     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-dla-bezpieczenstwa/ target=_blank>Edukacja dla bezpieczeństwa </a>

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/ target=_blank>Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna</a>

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/ target=_blank>Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną</a>

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna-z-przygotowaniem-pedagogicznym/ target=_blank>Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym</a>

Gimnastyka korekcyjna     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/gimnastyka-korekcyjna/ target=_blank>Gimnastyka korekcyjna</a>

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/jezyk-angielski-w-wychowaniu-przedszkolnym-i-zintegrowanej-edukacji-wczesnoszkolnej/ target=_blank>Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej</a>

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/zintegrowane-ksztalcenie-przedmiotowo-jezykowe-typu-clil/ target=_blank>Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL</a> - <font color=red>nowość </font>

Logopedia     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/logopedia/ target=_blank>Logopedia</a>

Mediator szkolny     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/mediator-szkolny/ target=_blank>Mediator szkolny</a>

Metoda projektu w edukacji i socjoterapii     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/metoda-projektu-w-edukacji-i-socjoterapii/ target=_blank>Metoda projektu w edukacji i socjoterapii</a>

Opiekun osoby starszej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/opiekun-osoby-starszej/ target=_blank>Opiekun osoby starszej</a>

Organizacja i zarządzanie oświatą     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata/ target=_blank>Organizacja i zarządzanie oświatą</a>

Organizacja pomocy społecznej - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/organizacja-pomocy-spolecznej/ target=_blank>Organizacja pomocy społecznej</a> - <font color=red>nowość </font>

pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji - nowość     pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji - <font color=red>nowość </font>

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/ target=_blank>Pomoc psychologiczno-pedagogiczna</a> - <font color=red>nowość </font>

Poradnictwo międzykulturowe - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/poradnictwo-miedzykulturowe/ target=_blank>Poradnictwo międzykulturowe</a> - <font color=red>nowość </font>

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/poradnictwo-psychologiczno-pedagogiczne/ target=_blank>Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne</a>

Poradnictwo rodzinne - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/poradnictwo-rodzinne/ target=_blank>Poradnictwo rodzinne</a> - <font color=red>nowość </font>

Profilaktyka i terapia uzależnień     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/profilaktyka-i-terapia-uzaleznien/ target=_blank>Profilaktyka i terapia uzależnień</a>

Przygotowanie pedagogiczne     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/przygotowanie-pedagogiczne/ target=_blank>Przygotowanie pedagogiczne</a>

Psychomotoryka     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/psychomotoryka/ target=_blank>Psychomotoryka</a>

Resocjalizacja     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/resocjalizacja/ target=_blank>Resocjalizacja</a>

Socjoterapia     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/socjoterapia/ target=_blank>Socjoterapia</a>

Surdopedagogika     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/surdopedagogika/ target=_blank>Surdopedagogika</a>

Terapia pedagogiczna     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/terapia-pedagogiczna/ target=_blank>Terapia pedagogiczna</a>

Terapia zajęciowa     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/terapia-zajeciowa/ target=_blank>Terapia zajęciowa</a>

Tyflopedagogika     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/tyflopedagogika/ target=_blank>Tyflopedagogika</a>

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wczesna-interwencja-i-wspomaganie-rozwoju-malego-dziecka/ target=_blank>Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka</a>

Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/administracja-publiczna-w-polsce-i-w-unii-europejskiej/ target=_blank>Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej</a>

Administracja i przedsiębiorczość w kulturze     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/administracja-i-przedsiebiorczosc-w-kulturze/ target=_blank>Administracja i przedsiębiorczość w kulturze</a>

Animacja 3D i efekty specjalne w mediach     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/animacja-3d-i-efekty-specjalne-w-mediach/ target=_blank>Animacja 3D i efekty specjalne w mediach</a>

Bezpieczeństwo i higiena pracy     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/ target=_blank>Bezpieczeństwo i higiena pracy</a>

Dziennikarstwo sportowe     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/dziennikarstwo-sportowe/ target=_blank>Dziennikarstwo sportowe</a>

Dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/dyrektor-nowoczesnej-szkoly-komunikacja-wizerunek-coaching/ target=_blank>Dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching</a>

Emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/emisja-glosu-dla-dziennikarzy-i-nauczycieli/ target=_blank>Emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli</a>

Etyka i filozofia     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/etyka-i-filozofia/ target=_blank>Etyka i filozofia</a>

Fotografia i film w multimediach     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/fotografia-i-film-w-multimediach/ target=_blank>Fotografia i film w multimediach</a>

Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/komunikacja-i-public-relations-w-samorzadzie-i-administracji-panstwowej/ target=_blank>Komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej</a>

Komunikacja w biznesie     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/komunikacja-w-biznesie/ target=_blank>Komunikacja w biznesie</a>

Kultura Indii i Tybetu     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/kultura-indii-i-tybetu/ target=_blank>Kultura Indii i Tybetu</a>

Realizacja filmowa i telewizyjna     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/realizacja-filmowa-i-telewizyjna/ target=_blank>Realizacja filmowa i telewizyjna</a>

Sztuka dyplomacji     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/sztuka-dyplomacji/ target=_blank>Sztuka dyplomacji</a>

Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku - nowość     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/sztuka-wizazu-z-kreowaniem-wizerunku/ target=_blank>Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku</a> - <font color=red>nowość </font>

Trener w administracji     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/trener-w-administracji/ target=_blank>Trener w administracji</a>

Zarządzanie kryzysowe     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/zarzadzanie-kryzysowe/ target=_blank>Zarządzanie kryzysowe</a>

Zarządzanie projektami i ewaluacja     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/zarzadzanie-projektami-i-ewaluacja/ target=_blank>Zarządzanie projektami i ewaluacja</a>

Zarządzanie w kulturze     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/zarzadzanie-w-kulturze/ target=_blank>Zarządzanie w kulturze</a>

Systemy informacji geograficznej     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-technicznych/systemy-informacji-geograficznej/ target=_blank>Systemy informacji geograficznej</a>

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/ target=_blank>Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Logopedia ogólna (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/logopedia-ogolna/ target=_blank>Logopedia ogólna</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/przedsiebiorczosc-i-zarzadzanie-mala-firma-ekologiczno-turystyczna/ target=_blank>Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Przygotowanie pedagogiczne (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/przygotowanie-pedagogiczne/ target=_blank>Przygotowanie pedagogiczne</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/pedagogika-resocjalizacyjna-i-socjoterapia/ target=_blank>Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/zarzadzanie-projektami-kulturalno-oswiatowymi/ target=_blank>Zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

Zarządzanie w oświacie (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)     <a href=http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-zamiejscowy-w-klodzku/zarzadzanie-w-oswiacie/ target=_blank>Zarządzanie w oświacie</a> (Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku)

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

Warto wiedzieć

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. (Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013).

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi.

Posiadamy uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

 

Nasze osiągnięcia

 • najlepsze w Polsce programy studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • jesteśmy pierwszą i jedyną akademicką uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku – potwierdzają to notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. Perspektywy i Rzeczpospolita 2012 r.
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych
 • dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułu doktora honoris causa – pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich
 • zostaliśmy nagrodzeni Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów w konkursie organizowanym przez Business Center Club
 • legitymujemy się Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznawanym uczelniom: zapewniającym odpowiednie warunki studiowania, tworzącym perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwalającym realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności
 • posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej
 • zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym prawie 40 międzynarodowych
 • łącznie w konferencjach naukowych zorganizowanych przez DSW wzięło udział ponad 9500 uczestników, w tym ponad 1000 z zagranicy
 •  

  Co nas wyróżnia?

 • uczelnia istnieje od czerwca 1997 r. (16 lat!)
 • w DSW studiuje ponad 7 tys. studentów
 • studia w DSW do tej pory ukończyło ponad 19 tysięcy absolwentów
 • założycielem DSW jest wiarygodny podmiot, szczycące się bogatą tradycją, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • dwa wydziały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za programy studiów, zgodne z wymogami rynku pracy. Wydział Nauk Pedagogicznych za najlepszy program w Polsce na kierunku pedagogika, a Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa wyróżniony za program na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • blisko 20 razy instytucje nadzorujące oceniły pozytywnie naszą działalność i prowadzone przez nas kierunki studiów
 • pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika i pedagogika specjalna
 • zdobyliśmy zaufanie Unii Europejskiej, z której na podwyższanie standardów kształcenia oraz działalność badawczo-naukową pozyskaliśmy fundusze na łączną kwotę 20 milionów złotych
 •  

  Międzynarodowy charakter studiów

  DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Umożliwia odbycie części studiów w ośrodkach partnerskich DSW, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udział w programach i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych. Studenci biorący udział w programie ERASMUS otrzymali stypendia w wysokości: 417 740 EUR.

  Studentom proponujemy:

 • wyjazdy zagranicę w ramach programu Erasmus na okres od 3 do 12 miesięcy do jednej z 70 uczelni partnerskich w 25 krajach europejskich
 • udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, jak np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM
 • studia w języku angielskim na kierunku:
  – pedagogika na specjalnościach: Cultural Animation and Museum Studies studia I stopnia (licencjackie), Culture and Education studia II stopnia (magisterskie)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnościach: Interactive Media & Computer Mediated Communictaion studia I stopnia (licencjackie), 3D Animation and Visual Effects studia I stopnia (licencjackie)
 • studia semestralne w języku angielskim:
  – Education and Contemporary Culture
  – Security Studies: National and International Dimension
  – Digital Media & Computer Mediated Communication
 • wyjazdy do partnerskich uczelni w USA na jeden semestr
 • możliwość udziału w wyjątkowych zajęciach prowadzonych przez amerykańskich i europejskich uczonych bez opuszczania Wrocławia
 • udział w międzynarodowych szkołach letnich, które oferują zajęcia z szeroko rozumianej humanistyki, w zależności od typu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
 •  

  Rekrutacja

  Terminy rekrutacji

  Rekrutacja letnia: od 15 maja do 15 października 2013

  Rekrutacja zimowa: od 15 grudnia 2013 do 28 lutego 2014

  Wymagane czynności

  Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów należy:

  1. zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

  2. wybrać odpowiednią ofertę studiów studiów podyplomowych,

  3. wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy (jeśli są generowane przez system IRK),

  4. wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,

  5. podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  Studia podyplomowe:

  a) kserokopia dyplomu studiów I. lub II. stopnia (wg wymagań danej oferty),
  b) kserokopia dowodu osobistego,
  c) 2 fotografie
  *oryginały dokumentów do wglądu

  6. wnieść opłatę rekrutacyjną w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów (numer konta zostanie podany po rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata).

  7. Wymogi dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej

  Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego, czyli:

  Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

  Uwagi techniczne:

  Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
  Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
  Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
  Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm*2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje.
  Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnie razem z pozostałymi dokumentami.


  * W przypadku dostarczania dokumentów drogą pocztową Kandydat przesyła oryginały dokumentów. Dokumenty te zostaną mu odesłane po przyjęciu na listę Kandydatów przez Komisje Rekrutacyjne lub będą mogli odebrać je osobiście.

  Zaloguj się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

   

  Opłaty za studia podyplomowe

  1. Opłata wpisowa (rekrutacyjna) – 100 zł

  2. Słuchacze studiów podyplomowych mogą wnosić opłaty czesnego wybierając jedną z dwóch możliwości:

  - opłata semestralna płatna do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego dany semestr,

  - opłata miesięczna płatna do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym rozpoczną się zajęcia:

  dla studiów 2- semestralnych jest to 10 rat,
  dla studiów 3-semestralnych jest to 15 rat,
  dla studiów 4-semestralnych jest to 20 rat,
  dla studiów 3-semestralnych realizowanych w rok akademicki jest to 10 rat.

   

  arrow_left Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa arrow_right

  Dyplomowe Podyplomowe

  Studia On-Line szukaj

  WYSZUKAJ UCZELNIĘ PO LITERACH

  A B C D E G I K L Ł M N O P R S T U V W Z

  R E K L A M A

  OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW

  22.04.2014 - Doradca Klienta Detalicznego - Deutsche Bank Polska S.A. (Warszawa)
  Deutsche Bank Polska S.A.

  22.04.2014 - Koordynator ds.ochrony fizycznej (Poznań)
  Securi Sp.z o.o

  18.04.2014 - Social Media & Advanced Support Expert with German or French language (Kraków)
  Serco Global Services

  18.04.2014 - Brukarz/ogrodnik- Niemiecka umowa (Warszawa)
  Holbern Sp. z o. o.

  18.04.2014 - Konstruktor CAD - Niemcy (Warszawa)
  Holbern Sp. z o. o.

  FORUM

  Buffyzapytanie
  Re: Na pewno możesz, ale nie wiem, czy w twoim wypadku nie będzie różnic programowych do zaliczenia.

  Maeghankulturoznawstwo dalej?
  Re: Podyplomowo tak, o ile masz czas i pieniądze (czytaj pracę). Podobają mi się aktualne kierunki podyplomowe na kulturoznawskie, np. [..]

  Urszula_78podyplomowe na prawie coś dają?
  Re: Prawo zawsze ma sens, o ile masz pracę albo chociaż widoki na pracę w administracji lub na jakimś państwowym stanowisku. Prawo zaw [..]

  Kerenamarketing podyplomowy
  Re: A przydały Wam się na coś te studia? Sama sie zastanawiam nad podyplomowym marketingiem, ale nie wiem, czy jest sens w to inwestowa [..]

  Tildalogistyka kraków
  Re: W Krakowie znajdziesz studia podyplomowe na kierunku logistyka na WSZiB, w Jańskim, WSE i KSB. Tyle wiem na pewno, chociaż jest tyle [..]

  Google+

  POLECAMY UCZELNIE

  AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

  Nowe studia 2013/2014 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

  Nowe studia 2013/2014 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
  Chcesz zostać aktorem ? Przygotujemy Cię do tego.

  Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę … czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?

  Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę … czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?
  Ile razy zastanawialiście się, co chcecie robić w przyszłości?

  Informatyk : Trzy kroki do kariery

  Informatyk : Trzy kroki do kariery
  Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Jak napisać list motywacyjny?

  Jak napisać list motywacyjny?

  Dobre CV to połowa sukcesu. Drugą połową jest list motywacyjny. O c ...

  więcej

  Studia we Francji

  Studia we Francji

  Studia we Francji wiążą się z mnóstwem... atrakcji! Nie bez powododu prze ...

  więcej

  Certyfikat języka szwedzkiego – SWEDEX A2

  Certyfikat języka szwedzkiego – SWEDEX A2

  Certyfikat Swedex A2 to początek przygody z językiem szwedzkim. T ...

  więcej

  ROZRYWKA

  Premiery kinowe

  Niesamowity Spider-Man 2 (2014)

  Niesamowity Spider-Man 2 (2014)

  Reżyser: Marc Webb

  Rodzaj filmu: Akcja, Sci-Fi

  Obsada: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Paul Giamatti

  Premiera: 25.04.2014

  Inna kobieta (2014)

  Inna kobieta (2014)

  Reżyser: Nick Cassavetes

  Rodzaj filmu: Komedia

  Obsada: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau, Taylor Kinney

  Premiera: 25.04.2014

  Camille Claudel, 1915 (2013)

  Camille Claudel, 1915 (2013)

  Reżyser: Bruno Dumont

  Rodzaj filmu: Biograficzny, Dramat

  Obsada: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Robert Leroy, Emmanuel Kauffman, Marion Keller

  Premiera: 25.04.2014

  Oh Boy! (2012)

  Oh Boy! (2012)

  Reżyser: Jan Ole Gerster

  Rodzaj filmu: Dramat, Komedia

  Obsada: Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike Kempter, Justus von Dohnányi, Michael Gwisdek

  Premiera: 25.04.2014

  Koncerty Warszawa Poznań Łódź Kraków Gdańsk Wrocław

  25-04-2014 - Warsaw Prog Days III, Warszawa (Progresja Music Zone)

  25-04-2014 - 1-2-3-4 SMOLIK z gościnnym udziałem Kasi Kurzawskiej, Keva Foxa i Skubasa, Warszawa (Arkady Kubickiego, Plac Zamkowy 4. Wejście od ulicy Grodzkiej, możliwe na godzinę przed koncertem)

  25-04-2014 - Koncert symfoniczny, Łódź (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina)

  25-04-2014 - The Dumplings, Sopot (Sfinks 700)

  25-04-2014 - Koncert z okazji kanonizacji Papieża Polaka, Bydgoszcz (Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego)

  25-04-2014 - Agressiva 69, Sosnowiec (KLUB "2DOORS", Małachowskiego 24)

  25-04-2014 - Legendary Beats: Daddy G / Massive Attack Dj Set, Warszawa (1500m2)

  25-04-2014 - Letz Zep, Zabrze (Dom Muzyki i Tańca)

  25-04-2014 - Trzeci Wymiar, Zielona Góra (Klub Wyspa)

  ROZRYWKA

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  formularz kontaktowy