Dolnośląska Szkoła Wyższa - Studia podyplomowe - wydziały i kierunki

FORMULARZ KONTAKTOWY >>

 

uczelnie

X

 Wrocławarrow

Dolnośląska Szkoła Wyższa
mail

53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie

ul. Wagonowa 9

telefon

tel.: 71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 358 27 13 (rekrutacja)

fax.: 71 358 27 14 (rektorat)

zobacz na mapie »

Lista Wydziałów / Kierunków podyplomowe

  S NW NZ

Administracja i przedsiębiorczość w kulturze    

Administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej (Kłodzko)    

Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej    

Animacja 3D w mediach    

Arteterapia    

Bezpieczeństwo i higiena pracy    

Całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe    

Detektywistyka    

Diagnostyka edukacyjna    

Diagnoza i terapia pedagogiczna (Kłodzko)    

Dziennikarstwo i public relations nowość!    

Dziennikarstwo sportowe    

Edukacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu    

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną    

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Kłodzko)    

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna    

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym    

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Kłodzko)    

Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja nowość!    

Fotografia, film i nowe technologie w mediach i promocji    

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej    

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (Kłodzko)    

Kierownie działaniami ratowniczymi    

Komunikacja i Public Relations w samorządzie i administracji państwowej    

Kryminalistyka    

Kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL    

Logopedia    

Logopedia (Kłodzko)    

Mediacje sądowe    

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji nowość!    

Nauczyciel etyki    

Nauczyciel etyki - studia z przygotowaniem pedagogicznym    

Ochrona VIP i obiektów strategicznych    

Organizacja i zarządzanie oświatą    

Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)    

Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (Kłodzko)    

Pomoc psychologiczna w zaburzeniach seksualnych nowość!    

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna    

Poradnictwo międzykulturowe    

Poradnictwo rodzinne    

Profilaktyka i terapia uzależnień    

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną (Kłodzko)    

Przygotowanie pedagogiczne    

Przygotowanie pedagogiczne (Kłodzko)    

Psychologia w sporcie nowość!    

Psychomotoryka w całościowym wspieraniu człowieka    

Psychoonkologia nowość!    

Psychoterapia ofiar i sprawców przemocy domowej nowość!    

Realizacja filmowa i telewizyjna    

Resocjalizacja    

Social media&mobile marketing nowość!    

Socjoterapia    

Systemy informacji geograficznej    

Sztuka dyplomacji    

Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku    

Techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunku nowość!    

Terapia pedagogiczna    

Tyflopedagogika    

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka    

Wiedza o kulturze i zintegrowane działania artystyczne    

Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego    

Zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi (Kłodzko)    

Zarządzanie w oświacie (Kłodzko)    

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji nowość!    

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa publicznego    

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych nowość!    

 legenda: S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe, NZ - niestacjonarne zaoczne

Ranking Perspektywy 2015: Dolnośląska Szkoła Wyższa najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w 16. rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2015" uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajmuje 11 miejsce.

Ranking Perspektywy 2015

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnie oceniane są w poszczególnych kryteriach, którym przypisane są rangi: prestiż 25 %, siła naukowa 35 %, warunki kształcenia 20 %, innowacyjność 5% oraz umiędzynarodowienie 15 %.

Dolnośląska Szkoła Wyższa pierwsza w regionie jedenasta w kraju!

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat zajmuje wysokie miejsce w prowadzonym przez Perspektywy Rankingu. Uczelnia gwarantuje studentom wysoki poziom kształcenia oraz szerokie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Studenci mają okazję korzystania z bogatej infrastruktury, które stanowią m.in. własne studio TV, laboratorium dźwięku, pracownie fotograficzne, własna biblioteka, księgarnia oraz wydawnictwo naukowe. Osiemnastoletnia historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą. Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z czterech niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłę uczelni stanowią przede wszystkim jej wykładowcy. Uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, realizuje liczne projekty i programy międzynarodowe, co pozwala znacznej grupie studentów na podjęcie studiów w uczelniach partnerskich.

 

Dlaczego warto studiować w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Jesteśmy najlepszą niepubliczną Uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku – od wielu lat w ogólnopolskim rankingu Perspektywy zajmujemy pierwsze miejsce w regionie (m.in. Perspektywy 2013r, 2014r, 2015r.). Założycielem DSW jest wiarygodne i szczycące się bogatą tradycją Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Gwarantujemy najlepsze programy kształcenia na prowadzonych kierunkach – nasze programy studiów zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2012 (kierunki: pedagogika – I miejsce w rankingu nagrodzonych oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i 2013 (kierunek: pedagogika specjalna).

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu – oferujemy studia I, II i III stopnia w jednej uczelni. Najlepszym studentom, dzięki posiadaniu uprawnień akademickich do nadawania stopnia doktora (WNP, WNSiD) i doktora habilitowanego (WNP) umożliwiamy realizację kariery naukowej.

Podwyższamy standardy kształcenia oraz rozwijamy działalność badawczo-naukową, na którą pozyskaliśmy fundusze z Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 24 milionów złotych.

Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną w ramach, której oferujemy studia:
• I stopnia (licencjackie) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gerontologia społeczna – asystent osób starszych, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia stosowana, sztuki nowoczesne – Design Now!, stosunki międzynarodowe;
• I stopnia (inżynierskie) na kierunkach geodezja i kartografia oraz ochrona środowiska;
• II stopnia (magisterskie) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna;
• III stopnia (doktoranckie) na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz program doktorski na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa;
studia podyplomowe z ponad 50 obszarów;
w języku angielskim - studia I stopnia: 3D animation&visual effects in media, cultural animation and museum studies. seciurity studies non-military challenges in the 21st century; studia II stopnia: education and contemporary culture;
oraz specjalistyczne kursy i szkolenia;

Inwestujemy w jakość kształcenia i komfortowe warunki studiowania – co potwierdza fakt, że 9-ciu na 10-ciu studentów pozytywnie ocenia kadrę naukowo-dydaktyczną i prowadzenie zajęć w DSW. Naszym studentom zapewniamy:

autorskie i nowoczesne programy kształcenia dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy;
własne materiały dydaktyczne: publikacje, skrypty i filmy edukacyjne;
obowiązkowe praktyki zawodowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego u renomowanych pracodawców;
możliwość indywidualnej organizacji studiów;
nowoczesną bazę dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2, w tym:
- nowy kompleks budynków o pow. 5800 m2, klimatyzowany z dostępem do multimedialnego sprzętu (m.in. z tablicami interaktywnymi),
- centrum konferencyjne z aulą dla 300 osób,
- 14 pracowni komputerowych,
- 163 sale dydaktyczne;
multimedialną bibliotekę, oferującą: ponad 90 tys. woluminów, bezpłatny dostęp do wyszukiwarki EBSCO,
• zdalnego zamawiania książek, elektronicznej rezerwacji książek do wypożyczenia oraz przedłużania terminów zwrotów książek, otwarty dostęp do księgozbioru, czytelnia oraz pokoje do cichej nauki, zbiory drukowane i elektroniczne;
profesjonalne pracownie: studio telewizyjne, laboratorium dźwięku – z możliwością nagrywania i montowania dźwięku  – studiem odsłuchowym i studiem radiowym, pracownie fotograficzne;
specjalistyczny sprzęt (niwelatory na statywach, drogomierze, drony itp.);
WIFI dla studentów;
punkty ksero;
punkty gastronomiczne;
pokój dla rodziców z małym dzieckiem;
bezpłatne parkingi samochodowe i rowerowe dla studentów;
od pierwszego roku studiów autorski program tutoringu akademickiego, który uruchomiliśmy, aby studenci czuli się komfortowo i od pierwszych dni czerpali ze wszystkich możliwości rozwoju i wsparcia, które Uczelnia ma im do zaoferowania;

Wspieramy najlepszych studentów i pomagamy w razie zaistnienia trudnej sytuacji - rocznie około 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW. Naszym studentom zapewniamy:
• stypendia: socjalne,
• specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniej – stypendia za wyniki w nauce lub sporcie),
• zapomogi,
• stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe,
• stypendia dla doktorantów.

Gwarantujemy stałe warunki studiowania – kandydaci, podejmujący studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w momencie podpisywania umowy znają:
• wysokość czesnego przez cały okres studiów,
• wszystkie opłaty za studiowanie (nie ma ukrytych kosztów),
• przysługujące im zniżki, ulgi i promocje (aktualnie obowiązujące: www.dsw.edu.pl/opłaty)
Do wniosków studentów zawsze podchodzimy indywidualnie – co sprawia, że studenci wiedzą, że mogą na nas liczyć. Rocznie ponad 1000 studentów otrzymuje pomoc materialną z DSW.

Wspieramy, wzbogacamy i uatrakcyjniamy studiowanie w DSW - studentów i absolwentów zapraszamy do kontaktu z następującymi jednostkami uczelnianymi:
• Biuro Karier
• Centrum Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
• Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej.
• Międzynarodowy  Instytut Studiów nad Kulturą  i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych
• Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
• Dolnośląska Akademia Ratownictwa.
• Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
• Samorząd  Studencki.
• Samorząd Doktorantów
• Koła naukowe i koła zainteresowań
• Stowarzyszenie Absolwentów
• Studium Wychowania Fizycznego
• Akademicki Związek Sportowy
• Centrum Technologii Systemów Geoinformatycznych – Centrum GIS
• Centrum Studiów Zaawansowanych
• Wydawnictwo Naukowe
• Biuro Rekrutacji i Komunikacji Marketingowej
• Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych.

Dbamy o jakość - posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalności naukowo-badawczej.

 

Co wyróżnia Dolnośląską Szkołę Wyższą?

Zatrudniamy ekspertów i praktyków – kadrę naukowo-dydaktyczną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej tworzy ponad 200-stu naukowców i dydaktyków, którzy:

są uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, co potwierdza ich częsta obecność w mediach (rocznie ponad 1200 wskazań medialnych, w tym w największych stacjach telewizyjnych i radiowych, jak: TVN, Polsat, TVP, RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, dziennik „Polska”, i in.)

z sukcesami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych i gospodarki;

aktywnie uczestniczą w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych m.in.: IRNYET – International Research Network on Youth Education and Training, EDITE – European Doctoral in Teacher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners in Higher Education

zasiadają w radach naukowych, gremiach opiniotwórczych i doradczych (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży, Akademicka Komisja Akredytacyjna, zespół ekspercki ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, organy samorządowe, Rady Naukowe czasopism naukowych i popularnonaukowych

są członkami największych międzynarodowych i polskich stowarzyszeń (m.in. AEA – Europe – Association For Educational Assessment – Europe, ESREA – European Society for Research on Education of Adults, ISCAR – International Society for Cultural And Activity Research, iDMAa – International Digital Media and Arts Association, AUDEM – Alliance of Universities for Democracy, IASE – International Association of Special Education);

otrzymali prawie 50 nagród i odznaczeń w tym 20 przyznanych przez organy państwowe; Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – drugim najwyższym państwowym odznaczeniem cywilnym w Polsce;

Kreujemy zmiany i jesteśmy blisko trendów
Zorganizowaliśmy ponad 100 konferencji naukowych, w tym ponad 40 międzynarodowych, w których łącznie wzięło udział ponad 9500 uczestników z całego świata. Udział w konferencjach jest otwarty i bezpłatny dla naszych studentów. W 2014 roku w DSW powstało Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych – zobacz więcej www.dcie.pl.

Prężnie współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi za co zostaliśmy nagrodzeni przez Business Center Club Medalem Europejskim dla Usług za międzynarodowy charakter studiów.

Wzmacniamy współpracę studentów z pracodawcami - na Uczelni aktywnie działa Konsultacyjna Rada Studentów i Konsultacyjna Rada Pracodawców, studenci i absolwenci naszej Uczelni mają możliwość udziału w organizowanych przez nas konferencjach naukowych, warsztatach rozwijających kompetencje oraz płatnych stażach w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych.

Stworzyliśmy ofertę edukacyjną oraz odpowiednie warunki dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, którym gwarantujemy:
- pomoc Biura Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością,
- pomoc doradców kariery i psychologów,
- pomoc ze strony tłumaczy języka migowego oraz asystentów edukacyjnych na wykładach i ćwiczeniach,
- specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie, stanowiący wyposażenie Uczelni m.in.: zestawy komputerowe z monitorami LCD 22” SAMSUNG T220, klawiaturami MAGIC WAND Keyboard, myszkami BIG TRACK,  słuchawkami  LOGITECH,  programami  SUPER-NOVA głośno-mówiącymi, drukarka brajlowska EVEREST Index z szafą wyciszająca EVEREST Acoustic Hood, syntezator mowy AUTOLEKTOR, notesy brajlowskie KAJETEK, BRAILLE PEN, notesy mówiące MILESTONE 312, dyktafony OLYMPUS WS-31,1,  elektroniczne lupy powiększające QUICKLOOK ZOOM,
- specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wypożyczenia dla studentów i doktorantów,
- sprzęt umożliwiający przystosowanie biblioteki i innych pomieszczeń uczelni do korzystania z jej zasobów przez osoby niepełnosprawne,
- indywidualne konsultacje z lektorem języka obcego poza harmonogramem zajęć,
- dodatkową ofertę edukacyjną (m.in. warsztaty rozwoju własnego potencjału, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się, zajęcia integracyjne);
- stypendia specjalne;

Umożliwiamy (nie tylko naszym studentom) korzystanie ze światowego dorobku nauki - księgozbiór biblioteki DSW pod względem liczebności plasuje się na III miejscu w Polsce wśród bibliotek niepublicznych szkół wyższych. Nasza biblioteka jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie i może się do niej zapisać każdy obywatel Europy. Posiadamy także własne Wydawnictwo Naukowe i księgarnię.

Jesteśmy Uczelnią społecznie zaangażowaną - podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości kształcenia w Polsce, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczno-gospodarczym, nasi pracownicy i studenci angażują się w pracę na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz mieszkańców naszego regionu znajdujących się w trudnej sytuacji.

Nagradzamy autorytety – Wydział Nauk Pedagogicznych posiada uprawnienia do przyznawania tytułu profesora i doktora honoris causa. Pierwszy doktorat honorowy w DSW przyznano prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu – pracownikowi DSW, jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów, autorowi wielu podręczników akademickich.

Dbamy o międzynarodowy charakter studiów. DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Studentom umożliwiamy odbycie części studiów w ponad 75 uczelniach partnerskich, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas staży i praktyk zagranicznych, a także udział w programach badawczych i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą. Zainteresowanym studentom proponujemy:
- wyjazdy na studia, praktyki i staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ na okres od 3 do 12 miesięcy,
- udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej (np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM),
- szkoły letnie i kursy wakacyjne w środowisku międzynarodowym otwarte dla wszystkich,
- udział w elitarnej letniej szkole dla doktorantów we współpracy z NS NY,
- kursy języka angielskiego prowadzone przez lektorów ze Stanów Zjednoczonych.

 

Rekrutacja na studia krok po kroku

Rekrutacja kandydata na wybrany kierunek i specjalność odbywa się dwuetapowo:

Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl
Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.

Etap II - Złożenie dokumentów
Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

- Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
(ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

- Punktu Rekrutacyjnego w Kłodzku
(ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko).

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
3. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
4. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia II stopnia

1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
4. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
5. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia podyplomowe

1. kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
2. 1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

* Wymagania:
zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);

zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

 

arrow_left Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa arrow_right

Dyplomowe Podyplomowe

Studia On-Line szukaj

Інформація для студентів з України

більше

Nabór zimowy 2013/2014

Nie chcesz czekać z podjęciem nauki do października? Zapoznaj się z listą uczelni, które prowadzą nabór zimowy 2016

więcej

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2014 2013 2012 2011 2010 2009

48.4kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

41studia wojskowe: logistyka - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

35.2studia wojskowe: chemia - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

31.08Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

28.6Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

więcej

R E K L A M A

OFERTY PRACY DLA STUDENTÓW

06.02.2016 - Pracownik działu pozyskiwania informacji drogowych (Wrocław)
Info-Systemy

06.02.2016 - Manager w dziale sprzedaży (Wrocław)
Kancelaria Odszkodowawcza Meditor Sp. z o.o. Sp.K.

05.02.2016 - Specjalista ds. sprzedaży - Młodszy Handlowiec (Warszawa)
ACTION

FORUM

klara88Zarządzanie i marketing w kulturze - Akademia Ignatianum
Witam, czy ktoś się może orientuje nt. studiów podyplomowych z tego kierunku? Znalazłam na Ignatianum w Krakowie i zastanawiam się, czy [..]

Buffyzapytanie
Re: Na pewno możesz, ale nie wiem, czy w twoim wypadku nie będzie różnic programowych do zaliczenia.

Maeghankulturoznawstwo dalej?
Re: Podyplomowo tak, o ile masz czas i pieniądze (czytaj pracę). Podobają mi się aktualne kierunki podyplomowe na kulturoznawskie, np. Animator [..]

Google+

POLECAMY UCZELNIE

AKTUALNOŚCI UCZELNIANE

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!

Podyplomowe Studium Public Relations – zapisy tylko do 31 stycznia!
Podyplomowe Studium Public Relations, czyli jedna z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie PR, niebawem kończy ostatnią turę rekrutacji na studia. Zapisy trwają do końca stycznia 2016 r. Warto się pośpieszyć!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z bogatą ofertą edukacyjną 2015/2016
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jako pierwsza w regionie, niepubliczna wyższa uczelnia prowadzi nabór na studia na kierunkach techniczno-artystycznych. Interesująca oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 skłania do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat studiów.

Informatyk : Trzy kroki do kariery

Informatyk : Trzy kroki do kariery
Komputery i nowoczesne technologie to Twoja pasja? Interesujesz się programowaniem i aplikacjami mobilnymi? Swoją zawodową przyszłość wiążesz z branżą IT? Gratulujemy wyboru!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 Pracodawca pod lupą

Pracodawca pod lupą

Coraz więcej osób decyduje się na pracę w firmie o kiepskiej opi ...

więcej

Ranking najlepszych uczelni na świecie 2015

Ranking najlepszych uczelni na świecie 2015

Organizowany corocznie ranking najlepszych uczelni na świecie opublikował l ...

więcej

Certyfikat języka japońskiego – Nihongo Nouryoku Shiken N5

Certyfikat języka japońskiego – Nihongo Nouryoku Shiken N5

Jeżeli rozpocząłeś naukę języka japońskiego, opanowałeś trudne podstawy ...

więcej

ROZRYWKA

Premiery kinowe

Deadpool

Reżyser: Tim Miller

Rodzaj filmu: Akcja, Sci-Fi

Obsada: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Gina Carano

Premiera: 12.02.2016

Jak to robią single

Reżyser: Christian Ditter

Rodzaj filmu: Dramat, Komedia, Romans

Obsada: Dakota Johnson, Lily Collins, Alison Brie, Leslie Mann, Rebel Wilson

Premiera: 12.02.2016

Siostry

Reżyser: Jason Moore

Rodzaj filmu: Komedia

Obsada: Amy Poehler, Tina Fey, John Leguizamo, John Cena, Madison Davenport

Premiera: 12.02.2016

Eisenstein w Meksyku

Reżyser: Peter Greenaway

Rodzaj filmu: Romans

Obsada: Elmer Bäck, Luis Alberti, Maya Zapata, Lisa Owen, Stelio Savante

Premiera: 12.02.2016

Koncerty Warszawa Poznań Łódź Kraków Gdańsk Wrocław

09-02-2016 - Zakończenie karnawału: Świnka Halinka & Woda Ski Bla, Wrocław (Stary Klasztor)

11-02-2016 - Kubańska Noc , Wrocław (Casa de la Musica)

11-02-2016 - Exumer / The Order of Chaos / Coma7, Warszawa (Progresja Music Zone)

11-02-2016 - Ethno Jazz Festival: Carmen Souza & Theo Pascal: "Epistola", Wrocław (Stary Klasztor)

11-02-2016 - Lao Che, Poznań (Eskulap)

12-02-2016 - Mega Tour: Skawiński & Tkaczyk + goście, Gdańsk (ERGO ARENA, Sopot / Gdańsk)

12-02-2016 - Walentynki w rytmie Disco Polo z zespołem B-QLL, Gliwice (Gwarek)

12-02-2016 - Strachy na Lachy, Rzeszów (Pod Palmą Klub Studencki)

12-02-2016 - Maleo Reggae Rockers, Wrocław (Stary Klasztor)

ROZRYWKA

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.