Uczelnie facebook Studia podyplomowe łódzkie - Internetowa baza studiów podyplomowych

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

łódzkie Studia podyplomowe

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Studia I i II stopnia

Centrum Kształcenia Podyplomowego

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

42 631 50 39, 42 299 56 37

fax.:

42 299 57 67

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Administracja i zarządzanie publiczne
Administracja i zarządzanie publiczne online
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
Akademia IT Pro
Akademia Sieci i Baz Danych
Akademia Sieci Komputerowych
Akademia Trenerów Biznesu
Arteterapia
Audyt śledczy online nowość!
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe online nowość!
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową online nowość!
Choreoterapia w edukacji
Chemia w szkole online nowość!
Coaching nowość!
Coaching w modelu kreatywnym nowość!
Compliance w organizacji online nowość!
Dietetyka online nowość!
Dietetyka genetyczna online nowość!
Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe online
Doradztwo zawodowe i personalne
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa online
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej online
E-marketing nowość!
E-marketing online nowość!
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa online nowość!
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
Edukacja techniczna
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma online nowość!
Filozofia dialogu. Sztuka życia online nowość!
Filozofia w szkole z elementami metody projektów online nowość!
Fizyka w szkole online nowość!
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia online nowość!
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier nowość!
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się online
Informatyka z elementami e-learningu online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
Kadry i płace w firmie
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD nowość!
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD online nowość!
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach nowość!
Kontroler finansowy online nowość!
Kreatywny menedżer kultury nowość!
Kreatywny menedżer kultury online nowość!
Logistyka online nowość!
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Logistyka i spedycja dla nauczycieli online
Logopedia
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się online nowość!
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego nowość!
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle nowość!
Mediacje społeczne i rodzinne
Menedżer HR
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nowość!
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji nowość!
Nauczanie etyki online
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Neurologopedia ogólna i dziecięca online nowość!
Nowe media i dziennikarstwo internetowe
Nowe media i dziennikarstwo internetowe online nowość!
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne nowość!
Oligofrenopedagogika
Oligofrenopedagogika online nowość!
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki online
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna online
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych online
Prawo medyczne online nowość!
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych online nowość!
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość online
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne online
Psychologia sportu online nowość!
Psychologia w biznesie online
Rachunkowości i podatki
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
Socjoterapia
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera nowość!
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera online nowość!
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Terapia zajęciowa
Transport-Logistyka-Spedycja
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego nowość!
Turystyka i rekreacja ruchowa
Wiedza o kulturze (WOK) online
Wiedza o społeczeństwie online
Windykacja należności online
Współczesna migracja – wiktymologia, kryminologia, prewencja online nowość!
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie online nowość!
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
Zarzadząnie bezpieczeństwem i higiena pracy online nowość!
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym online nowość!
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kulturą online
Zarządzanie oświatą online
Zarządzanie projektami informatycznymi online nowość!
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI nowość!
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych online nowość!
Zarządzanie ryzykiem w organizacji online nowość!
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie transportem
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w ochronie zdrowia online
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management
Zarządzanie zasobami ludzkimi online

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Polski Uniwersytet Wirtualny

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Polski Uniwersytet Wirtualny

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888, 42 29 95 637

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Administracja i zarządzanie publiczne
Audyt śledczy
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową
Compliance w organizacji
Dietetyka
Doradztwo podatkowe
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Edukacja dla bezpieczeństwa nowość!
E-marketing nowość!
Fizyka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej nowość!
Handel zagraniczny WSPA Lublin
Historia w szkole podstawowej i gimnazjum
Informatyka z elementami e-learningu
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kontroler finansowy
Kreatywny menedżer kultury nowość!
Logistyka
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum
Nauczanie etyki
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Nowe media i dziennikarstwo internetowe
Oligofrenopedagogika nowość!
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Prawo medyczne
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych nowość!
Przedsiębiorczość
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia w biznesie
Psychologia sportu nowość!
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera nowość!
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Windykacja należności
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Zarządzanie i marketing WSPA Lublin
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami informatycznymi nowość!
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
Zarządzanie sprzedażą WSPA Lublin
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

90-361 Łódź

ul. Piotrkowska 278 (wejście od ul. Milionowej)

tel.:

(42) 683 44 44, 663 773 893,

fax.:

(42) 683 44 22

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Łódź

ul . Gdańska 32, Łódź

tel.:

+ 48 42 662 16 01, + 48 42 662 16 02

fax.:

+ 48 42 662 16 60, + 48 42 662 16 66

www.amuz.lodz.pl

email:

www.amuz.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

91-726 Łódź

ul. Wojska Polskiego 121

tel.:

696-067-419, (42) 254-74-83

fax.:

www.podyplomowe.asp.lodz.pl

email:

www.podyplomowe.asp.lodz.pl